OMIKRON WEBÁRUHÁZ - kultivátor, kombinátor, tárcsa, cambridge henger, mélylazító, műtrágyaszóró, eke, gyűrűshenger, ásóborona, grubber, elektrosztatikus porszórás
OMIKRON WEBÁRUHÁZ www.omikronkft.hu
Kosár tartalma: 0 termék 0 Ft Pénztár

ISO9001:2015.

 

OMIKRON KFT

MSZ EN ISO 9001:2015          BELSŐ SZABÁLYZAT

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 

2017.

 

Gubacsi Imre

Ügyvezető

 

Gubacsi Szilvia

Cégvezető

 

 

 

 

Tartalomjegyzék:

 

         Mérföldkő MSZ EN ISO 9001:2015 bevezetése 

 

 1. Alapító okirat
 2. Számviteli politika
 3. Pénzkezelési szabályzat
 4. Eszközök és források értékelési rendjére vonatkozó szabályzat
 5. Vagyonhasznosítási és selejtezési szabályzat
 6. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat
 7. Iratkezelési rend szabályzata
 8. Kiküldetési és gépjármű használatáról szóló szabályzat
 9. Panaszkezelési szabályzat
 10. Belső ellenőrzési szabályzat
 11. Munkavédelmi szabályzat
 12. Tűzvédelmi szabályzat
 13. Közbeszerzési szabályzat
 14. Javadalmazási, juttatási szabályzat
 15. Önköltség számítási szabályzat

 

 Mérföldkő

 

Mérföldkő a gazdasági társaság életében - döntés született a vezetőség részéről arról, hogy önkéntes alapon , a vevői elégedettség és további piac nyitás folyamatos növelése érdekében bevezeti , működteti és folyamatosan lehetőségihez mérten fejleszti kapacitását a

 

MSZ EN ISO 9001:2015

 

minőségirányítási rendszer bevezetésével. Követelmény , hogy a fenti szabványnak és irányítási rendszerének figyelembe vételével történik a cég gazdasági élete.  A Cég irányítási rendszere az ISO 9001:2015 szabvány 2015. szeptember 15-én kiadott, MSZ EN ISO 9001:2015 jelzésű magyar változatán alapul. Elkészült az irányítási rendszer alapdokumentuma : Irányítási rendszer kézikönyve. Mely alap dokumentum felépítése követi az ANNEX SL szabvány felépítését.

 

Az irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása

 

A Cég irányítási rendszerének tanúsítási területét az alábbiak szerint határozza meg:

mezőgazdasági talajművelő gépek fejlesztése, gyártása, kereskedelme, alkatrész kereskedelem.

 

Az irányítási rendszer és folyamatai

 

A Cég meghatározza, figyelemmel kíséri és rendszeresen átvizsgálja a tevékenységével összefüggő folyamatokat és azok működését, nyomon követését és folyamatos dokumentálását.

 

Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség

 

A Cég vezetősége elkötelezett az irányítási rendszer működése és folyamatos fejlesztése iránt, illetve szerepet vállal abban , hogy:

 • biztosítja az irányítási rendszer működését biztosító erőforrásokat, illetve azt, hogy az irányítási rendszer eredményes és elszámolható legyen ,
 • meghatározza az irányítási rendszer működésére és fejlesztésére irányuló kapcsolatos stratégiáját, amely elősegíti a folyamatszemléletet és a kockázatalapú gondolkodást,
 • meghatározza a politikát és ezzel összhangban lévő konkrét és mérhető célokat,
 • az irányítási rendszer folyamatai beépüljenek a működési folyamatokba,
 • rendszeresen kommunikálja az irányítási rendszer fontosságát,
 • bevonja, irányítja és támogatja a munkatársakat, hogy azok hozzájáruljanak az irányítási rendszer eredményes működéséhez.

 

Vevőközpontúság

 

A Cég vezetősége elkötelezett abban, hogy :

 • a vevői, jogszabályi és egyéb követelményeket meghatározzák, megértsék és folyamatosan teljesítsék,
 • meghatározzák az alkalmazási adatokat és területen értelmezett folyamatokra vonatkozó kockázatokat és lehetőségeket, amelyek hatással lehetnek a követelmények teljesítésére,
 • a vevők elégedettség fejlődésének fenntartására törekedjen, vevői elégedettség folyamatos mérése és értékelés
 • a vevők elégedettség fejlődésének folyamatos fenntartására törekedjen

 

Politika kialakítása

 

 • megfelel a cég környezetével összefüggő lényeges érintettek/ felek elvárásait teljesítő stratégiának,
 • keretet ad a célok kitűzéséhez,
 • elkötelezettséget biztosít az irányítási rendszer folyamatos fejlődésére a gazdaságosság fenntartása mellett
 • a cég politikája dokumentált információként minden érintett számára elérhető a cég honlapján, illetve kifüggesztésre kerül a cég telephelyén.

 

Külső készítésű dokumentált információk kezelése

 

 • A cég folyamatosan ellenőrzi a vonatkozó külső készítésű dokumentált információk aktualitását, a nyilvántartást és az esetleges visszavonást,
 • A tevékenységre vonatkozó külső dokumentum megjelenéséről a szervezet jogi képviselője ad rendszeres tájékoztatást írásban és szóban is,
 • A külső készítésű dokumentumok ellenőrzése során a vezetőség képviselő -Cégvezető - a meglévő nyilvántartásban szereplő szabályzatoknak történő megfelelőséget vizsgálja felül,
 • A változtatások kerüljenek kifüggesztésre a telephelyen.

 

Működéstervezés és felügyelet

 

 • A Cég gyártási tevékenységének tervezése az üzleti tervben testesül meg,
 • Az üzleti év folyamán történő változtatások átvezetésre kerülnek a tevékenységet érintő szabályozó dokumentumokban.

 

Kapcsolattartás a vevővel és beszállítóval

 

 • Mindkét esetben a szerződésben foglaltak szabályozzák a külső készítésű dokumentált információk figyelembe vételével

 

 

Termékek és szolgáltatások tervezése és fejlesztése

 

 • A Cég a gyártási termékeket és azok tervezésének folyamatát évente felülvizsgálja és a minden kori piaci, gazdasági viszonyok , kereslet –kínálat és a cég árbevételének rendeli alá és ennek megfelelően határozza meg . Ehhez kapcsolódóan készülnek el a tervezéssel kapcsolatos technológiai leírások , továbbá felelősségi körök meghatározása nevesítetten, valamint ennek ezekkel kompetensen történik a hatáskörök leszabályozása.

 

 

Külső forrásokból biztosított folyamatok és szolgáltatások

 

 • A Cég „Közbeszerzési Szabályzat”-a szabályozza

 

Teljesítményértékelés

 

 • a cég bevezette és figyelemmel kíséri a mérési elemzési és fejlesztési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek: bizonyítani tudja a gépek megfelelőségét, folyamatosan fejleszteni tudja az irányítási rendszer eredményességét
 • vevői elégedettség mérésre külön kikérdezéses adatlap készült
 • évenként a cég vetősége átvizsgálja a tervben szereplő kritériumok teljesülését (belső audit)
 • figyelemmel kíséri az eladott helyben gyártott gépek életútját és a szerződésben foglalt garanciális kötelezettség vállalások  alakulását , erről nyilvántartást vezet – elemzi és értékeli
 • elemzi a  vevői, vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés érdekében meghatározza, figyelemmel kíséri és rendszeresen átvizsgálja a gépgyártással összefüggő érdekelt feleket és azok követelményeit

 

Vezetőségi átvizsgálás az alábbi területeken

 

 • a fejlesztési lehetőségekre
 • az irányítási rendszer változtatásaira vonatkozó igényekre
 • az erőforrásigényekre
 • gondoskodik arról, hogy a mérésekhez és megfigyelésekhez szükséges eszközök alkalmasak és karbantartottak legyenek
 • szervezeti ismereteket meghatározza , amelyek szükségesek az eredményes  működéshez

  

 

Tudatosság, kommunikáció, frissítés

 

 • a vezetőség elkötelezett az irányítási rendszer működtetése és fejlesztése mellett. Ezt minden fórumon , honlapon kommunikálja, így elősegíti a munkatársak elkötelezettségének kialakulását és fejlesztését
 • meghatározza  a belső és külső kommunikáció formáját (honlap, szórólapok, kiállításokon való részvétel)
 • figyelemmel kíséri, az kialakított információk formai és alaki követelményeit
 • kezeli a belső készítésű dokumentált információkat és szabályozásokat
 • a belső szabályzat minden évben a belső auditon felülvizsgálatra kerül, annak módosítása jegyzőkönyvben történik, az érvényes változat minden érintettnél elérhető és alkalmas legyen, ezért kifüggesztésre kerül

 

 

      Gépekre , beszerzésekre vonatkozó követelmények meghatározása

 

 • szabályozásra kerül a szerződések és a megállapodások megkötése és a megrendelések fogadásának feltételei
 • a gépek tervezésének folyamatát, annak szakaszait, a tervezéssel kapcsolatos felelősségi köröket és hatásköröket leszabályozza
 • a cég oly módon értékeli és választja  ki a gyártási folyamat külső erőforrásait, hogy mennyire képesek a szakmai követelményeknek megfelelő terméket/szolgáltatást nyújtani
 • minden beszerzést folyamatosan figyelemmel kíséri
 • minden külső szolgáltató részére szerződéskötés előtt biztosítja a követelményeket és a követelmények teljesítéséhez szükséges információt
 • a cég által gyártott gépek főbb paramétereit a vevőkkel kötött szerződések, illetve azok mellékletei tartalmazzák
 • kiszállítás utáni gépekre vonatkozó tevékenységek figyelembe vétele:jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények, gépek jellegét, alkalmazását,tervezett élettartamát,vevői követelményeket- visszajelzéseket
 • a cég folyamatos felügyelet alatt tartja a gyártási tevékenység változásait, a követelményeknek való folyamatos megfelelőség biztosításához szükséges mértékig

 

Belső audit

 

 • évente elkészíti az irányítási rendszer belső auditálásának tervét, ügyvezető hagyja jóvá. Ebben a tervben minden az irányítási rendszerben szabályozott folyamat felülvizsgálatára sor kerül, évente legalább egy alkalommal.

 

A cég vezetése évente legalább egy alkalommal átvizsgálja a szervezet irányítási rendszerét azért, hogy biztosítsa folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét, valamint összhangját a szervezet stratégiai irányvonalaival.

Döntési paraméterek: fejlesztési lehetőségek, irányítási rendszer változtatásai, erőforrásigények.

Fejlesztések tekintetében a cég meghatározza azon területeket , amelyek fejlesztése biztosítja a vevői követelményeknek megfelelő teljesítést és az elégedettség növelését.

 

1.Alapító okirat

 

Az Omikron Kft 1990.november 22-én alakult, Alapító Okiratban foglaltak szerint.

Alapító tagok Gubacsi Imre (90%) és Kis Pál (10%).

Fő tevékenység: mezőgazdasági talajművelő gép gyártás és forgalmazás.

Működését a Muskotály u.15. szám alatt kezdte.

Ezután került a cég tulajdonába a jelenleg is használatban lévő telephely.

Későbbi évek folyamán megvásárlásra került egy telephely, melyen saját és más gyártók gépei is forgalmazásra kerültek.

Az Omikron Kft-ből kivált Kis Pál és külön cégként folytatta működését.

1997.01.29-től cég tulajdonosi köre az alábbiak szerint változott: Gubacsi Imre (90%) és Gubacsi Imréné (10%). (Időközben történt változások az alapító okiratban átvezetésre kerültek.)

Folyamatos fejlesztések, az erőteljes marketing tevékenység és a nyereség visszafordításának köszönhetően a cég fejlődő tendenciát mutatott.

Tulajdonosi körben újabb változás következett be 2007.01.22-én.

Tagok:        Gubacsi Imre       30%

                   Gubacsi Imréné    10%

                   Gubacsi Szilvia    20%

                   Ifj Gubacsi Imre   20%

                   Gubacsi Melinda 20%

 

Fentiek a jelenlegi állapotot tartalmazzák.

 

2.Számviteli politika

A számviteli politika a számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását alapozza meg.
A számviteli politika tartalma az előírások és választási lehetőségek gyarapodása miatt jelentősen bővült. Egy jól összeállított számviteli politika (a kapcsolódó szabályzatokkal) az alapja annak, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

A számviteli politika céljaaz előírások és jogszabályok adott évre vonatkozó abban szabályozott feltételek betartása, nyomon követése és alkalmazása. Ezen feltételek figyelembe vételével és a kormányzat gazdasági politikájának összehangolásával viszonylag működő képes számviteli politika alakítható ki, amely lehetővé teszi a cég gazdaságos gazdálkodását. Természetesen mivel a cég vevő körének mintegy 30%-a külföldi, így a gazdálkodás egyik kockázati tényezője a világgazdaság által befolyásoló tényező, a folyamatosan változó EUR árfolyama.

Az üzleti év intervalluma a mérleg készítésének forduló napja – ez minden év május 31. Ezzel zárul a gazdasági tevékenység pénzügyi lezárása, közzététele. Ezt követően történik a könyvelő által a beszámoló elkészítése, a következő szerkezeti bontásokban:

 • Eredmény és jövedelmezőség alakulása
 • Költségszerkezet alakulása
 • Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói
 • Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

 

A cég forgalmának figyelembe vételével a jogszabályok betartása mellett a mérleg elkészítését követően könyvvizsgáló ellen jegyzi.

 

Mivel a cég mezőgazdasági talajművelő gépek gyártásával és ezzel kapcsolatos kísérleti fejlesztésekkel foglalkozik, melynek költségeivel minden évben számol. Ezek a fejlesztési költségek gyakran domináló pénzügyi hatást váltanak ki, mivel az Omikron Kft országos elismertségű cég és a fejlesztések tekintetében élvonal első.

 

A számviteli politikánkat nagyban befolyásolja mivel a fejleszteni kívánó gépek, alkatrészek tervezésétől a megvalósításig egy helyen történik. Ezért nagyon fontos a nagy odafigyelés a gyártáshoz szükséges alapanyagok illetve ehhez kapcsolódó kereskedelmi forgalmazásban megkapható alkatrészek a raktáron, készleten tartandó minél kisebb mennyisége.

Vevői kintlévőségek illetve kisösszegű követelések esetleges előfordulásának megakadályozásának céljából a vevői szerződéseink ma már olyan biztonságot adnak, hogy ezek teljesen kizárhatók. A behajthatatlan követelések tekintetében törekszünk arra, hogy mértéke minél kisebb legyen, ritkán előforduló cselekmény.

 

A cég számviteli politikájának filozófiája a készletek raktáron történő szükség szerű mennyiségének betartása, a kintlévőségek jogszerű behajtása, az amortizációs eszközök időben történő leírása (költség csökkentése), ha lehetséges az ország gazdasági viszonyai megengedik céltartalék képzés.

 

3.Pénzkezelési szabályzat

A készpénzforgalom nyilvántartásokban történő rögzítését a számviteli törvény is előírja, de a vagyonvédelmi, ellenőrzési követelményeknek is csak úgy tudnak megfelelni a vállalkozások, ha készpénzforgalmukról naponta elszámolást készítenek és a változásokat szabályszerűen kitöltött bizonylatok alapján számolják el. A szabályzat a készpénzkezelés rendjét, bizonylati szabályozását foglalja össze.

Cégünk a készpénzes számlák teljesülésekor nem alkalmaz külön pénztárost. Ezen cselekmény teljesülése kapcsán a szervezet vezetője a pénztáros Gubacsi Imre Ügyvezető. A készpénzes aktus kapcsán pénztárbizonylat és napi pénztárjelentés készül.

 

4.Eszközök és források értékelési rendjére vonatkozó szabályzat

Értékelési szabályzat

Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó számvitel-politikai döntéseket, valamint azok gyakorlati végrehajtását szolgáló értékelési módokat és eljárásokat foglalja össze. A számviteli politikában és az értékelési szabályzatban leírt módszerek és eljárások nélkül a számla- és bizonylati rendet nem tudjuk használni a mindennapi munkánk során. 

A cég fő tevékenységi köre: mezőgazdasági talajművelő gép gyártás. Ezen tevékenység megfogalmazásából adódóan új termékek előállításáról van szó. Ezért jelen szabályzat ezen gépek és alkatrészeinek legyártásához szükséges gépek lehetnek, melyeknek mint eszközöknek bekerülési értéke és ezen gyártó eszközöknek érték csökkenése vehető figyelembe. Ezen eszközök értékvesztésére/ visszaírására, felmérésére minden év mérleg készítése kapcsán kerül sor.

Mérőeszközök felülvizsgálatára vonatkozó szabályzat

A szabályzat a gépek és azok alkatrészeinek legyártásához szükséges mérőeszközökre vonatkozó követelmények felülvizsgálatára /kalibrálására , felmérésére minden év mérleg készítése kapcsán kerül sor. Ugyan ezen intervallumban kerül sor a kalibrálási dokumentumok elkészítésére is.

 

Számlarend

A számviteli törvényben részletezett egységes számlakeret csak a legalapvetőbb számviteli szabályozást tartalmazza, ezért a vállalkozásoknak szüksége van egy részletesebb, a tevékenységet nyomon követő szabályozásra is: ez a számlarend.
A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a számviteli törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. 

Cégünk új gép gyártásának fő tevékenységéből adódóan az alábbi megnevezésű számlák kerülnek kibocsájtásra. Minden számla tartalmazza a számla számát és megnevezését, melyek a következőek: új gép eladás, alkatrész értékesítés, porszórás, vashulladék.

Bizonylat rend

 

A bizonylati rend biztosítja a vállalkozásnál a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, felhasználásának, továbbításának kezelésének rendjét. A számlarendben meghatározott, kibocsájtott számlák kapcsán lehetséges a bizonylatok helyesbítése, feldolgozása, ellenőrzése, tárolása és őrzése. Ezen feladatok teljesülése a számlát kibocsájtó cég – Omikron Kft – telephelyén teljesül. Számlák megőrzési ideje 10 év. Ezek sorrendbe rendezése a számlák ISO 9001:2015 minősítés szerinti gép típusonként történnek.

 

5.Vagyonhasznosítási és selejtezési szabályzat

A vállalkozásnak számot kell adnia a beszámolási időszakban feltárt felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, és selejtezéséről. Ennek módszerét foglalja össze a szabályzat, mellékelve a szükséges irat és nyomtatványmintákat.

Mivel a fentebb kifejtett „Értékelési szabályzat” tartalmazza, hogy csak a cég új mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozik, ezért nem keletkezik felesleges vagyontárgy, mely értékesítésre, hasznosításra kerülne. Kivéve irodai helységek, berendezési tárgyait. Ezen tárgyi eszközök bútorok, számítógépek, értékcsökkenései mérleg készítése kapcsán kerülnek elszámolásra. Amennyiben ezek elérik a 100%-os értékcsökkenést, akkor történik meg a selejtezése. Abban az évben amikor ez teljesül jegyzőkönyv formában történik a leselejtezett tárgyak kimutatása.

 

6.Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Kötelező előírás, hogy a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat leltárral kell alátámasztani. Könyvvizsgáló jelenlétében minden év mérlegkészítési intervallumában történik meg. A leltározás gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és szabályok tételes leírását tartalmazza a szabályzat. Minden olyan irat és nyomtatványminta megtalálható benne ami a leltározás kitűzésétől annak kiértékeléséig szükséges.

A cég speciális adottságaiból, tevékenységéből adódóan új gépek gyártásával foglakozik, mint ahogy az előző fejezetekben meghatározásra kerültek. Új gépek gyártásához szükséges alkatrészeket részben a cég gyártja vagy kereskedelemben megvásárolja. Ebből adódóan a leltár készlet ezekből az anyagokból illetve fogyó eszközként nyilvántartott vagy kenő anyagokból tevődik össze. Ezen anyagok nagyságának meghatározása a mérleg kimutatás kapcsán történik meg. Ennek okán a leltározás évente történik, erről a számlák mellé rendelésével jegyzőkönyv készül. A letár készletér felelős Gubacsi Szilvia. Fentiek alapján miután a leltározandó anyagok mennyisége csekély, ezért erről leltárszabályzat nem készül.

7. Iratkezelési rend szabályzata

Az iratkezelési szabályzat a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló rendelkezések alapján készült. A teljes iratkezelési rendszert felöleli az iratok beérkezésétől azok selejtezéséig és irattári terv szabályzata. Az iratkezelés a beérkező és kimenő iratok tekintetében a jogszabályoknak megfelelően történik. Mivel a számlák forgalma sokkal nagyobb mint a bejövő és kimenő egyéb dokumentumoké, ezért külön kerülnek iktatásra. Számlák iktatása a „Beérkezett számlák és az előzetesen felszámított Áfa nyilvántartása”-ban történik. A kimenő levelek nyomon követése posta könyvben történik. Irat kezelési rend megtartásáért Gubacsi Melinda a felelős. Tértivevényes átvételek miatt, amennyiben a megbízott nem elérhető, akkor a cégbélyegző használata az alábbi személyek részére engedélyezett: Gubacsi Imre, Gubacsi Szilvia, Gubacsi Melinda, Ifj Gubacsi Imre.

Az Omikron Kft az új mezőgazdasági gépek gyártása miatt – ahhoz szükséges tervek elkészítését is a gazdasági társaság végzi teljes körűen. Ezért a tervek, dokumentációk irat tárolása a saját alkalmazottja Richter András tervező feladata. Az irat tárolás, annak beazonosíthatósága  az ISO 9001:2015 kézikönyv alapján történik. A tervező az aktuális új gépek tervezése során nyilvántartási számot ad. Ez a nyilvántartási szám a gép életútja során minden nyomon követhető dokumentumon azonos. Terv irattárban az irattári terv dokumentációk 10 évig megőrzendők.

 

8.Kiküldetési és személygépkocsi használati szabályzat

Szervezetünk tulajdonában illetve használatában lévő egy személygépkocsi, áruk beszerzésére használatos kisteherautó, és a vevők részére leszállításra kerülő gépek kiszállítására Iveco teherautó áll rendelkezésre. Ezen autók magán célra nem használhatók. A személygépkocsik kiküldetésre történő használatát Gubacsi Imre Ügyvezető engedélyezheti. A kiküldött személynek útnyilvántartás és menetlevél vezetése kötelező a mindenkori jogszabályoknak megfelelően. Az áru beszerzésére illetve a kész gépek kiszállítására szolgáló gépjárművek vezetői a cég alkalmazásában állnak, ezért rájuk is vonatkozik a menetlevél és az útnyilvántartás vezetése. Az Ügyvezető engedélyezi Rácz Péter munkába járásához igénybe vett saját személygépkocsijának a mindenkori jogszabályokban megfogalmazott előírások betartásával az üzemanyag elszámolást.

 

9. Panaszkezelési szabályzat

 

Cég tevékenysége kizárólagosan új mezőgazdasági talajművelő gép gyártásával foglalkozik. Ezért a vevők és a cég között megköttetett adás-vételi szerződés tartalmazza az átvett, leszállított eladó részéről vállalt garanciális kötelezettségeket. A cég felvállalta hogy évente vevő elégedettségi – általa összeállított kérdőíven – megszondáztatja vevőit. Ezek értékelésre kerülnek. Felelős Gubacsi Melinda. Fentiek okán a cégnél nem indokolt panaszkezelési szabályzat kidolgozása ezt váltja ki a vevői elégedettség mérése és a garancia vállalási kötelezettség az eladott gépekre.

 

10. Belső ellenőrzési szabályzat

 

A tevékenység miatt, amely új gépek gyártására, tervezésére  és tárolására terjed ki. Ennek okán viszonylag egyszerű belső ellenőrzési utasítás kerül alkalmazásra.

A tervezési feladatokért és a gyártás során kötelezően alkalmazott tervezői művezetésért felelős Richter András. Szakmai felelős Rácz Péter művezető. Gyártás vagy tervezés során minden változás eredményes végrehajtásának biztosítására intézkedési terv készül.

 A gyártás során a termék életútját követhetővé kell tenni. Ennek érdekében  gyártási lapok kerülnek elkészítésre, amelyeknek beazonosíthatóaknak kell lenniük. Szakmai felelős Rácz Péter művezető. Éppen ezért  egy szám kerül felvezetésre amit a tervező határoz meg a tervezés megkezdésekor.

 A tárolási rend kidolgozásáért-organizációs terv készítése - és annak végrehajtásáért  felelős Rácz Péter művezető és Richter András tervező. Mindennemű változtatásért aláírásával megerősítve az Ügyvezető felelős. Gyártásban részt vevő személyek száma 20 fő. Munkaköri leírásuk és végzettségüket igazoló dokumentumok rendelkezésre állnak a cég irattárában.

 

 

11. Munkavédelmi szabályzat

A cég külön munkavédelmi szabályzatot nem készít, mivel külsős munkavédelemmel foglalkozó szakcéget Cenzeál Bt-t bízta meg. Évente egyszer az összes fizikai és adminisztratív munkavállalónak oktatást tart. Erről részletes mindenre kiterjedő szó szerinti munkavédelmi oktatási napló készül , melynek vezetése folyamatos. Felelős Gubacsi Imre ügyvezető. A csatolt jegyzőkönyv alapján a cég nevében Richter Andrást választotta a cég, mint munkavédelmi felelőst. A törvényi előírásoknak megfelelően évente egy alkalommal kötelező továbbképzésen kell részt vennie. Ennek időpontját kötelező jelleggel a megbízottnak kell nyomon követnie. Ennek elmulasztása kizárólagosan Richter András felelőssége. Munkavállalók akik a gyártással foglakoznak évente egyszer munkavédelmi felszereléseket kapnak a rendeletben meghatározottak szerint.

Munkaruházatot munkavállalók részére a cég rendeli meg. Munkavégzéséhez szükséges megfelelő zárt cipőt (bakancsot) minden munkavállaló önállóan megveszi és a számlát az Omikron Kft kiegyenlíti.

 

 


 

Mellékletek

 

 

1.számú

 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

 

 

Alulírott …………. a mai napon az 1993. évi XCIII. törvény 54.§ (7)g.) pontja, valamint a 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az alábbi egyéni védőeszközöket vettem át:

 

 

 • száras szemüveg
 • mechanikai védőkesztyű
 • biztonsági védő cipő vagy bakancs
 • többször használatos füldugó vagy fültok

 

Szándékos rongálás, a védőfelszerelés gondatlan kezelése, elvesztése esetén a Munka Törvénykönyve előírásainak figyelembe vételével a munkavállaló kártérítésre kötelezhető!

 

A mai napon az egyéni védőeszköz használatából oktatásban részesültem, annak használati módját és a használati kötelességemet megismertem.

 

Kecskemét – Hetényegyháza, 2017. január 3.

 

 

                                                                  __________________________

                                                                              munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú

 

Munkavédelmi képviselő választás

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  OMIKRON KFT hivatalos helyiségében

 

Időpont: 2016. november 8.    

 

Jelen vannak:        Gubacsi Imre        választási bizottság tagja

                                        Gubacsi Szilvia      választási bizottság tagja

                              

A választás helye, időpontja: Kecskemét – Hetényegyháza, Hetényvezér u.7-9.

2016. november 8.

 

A szavazás részletei

 

A szavazásra jogosultak száma:                      24 fő

A szavazáson résztvevők száma:                    21 fő

Az összes leadott szavazatok száma:              21 fő

Érvényes szavazólapok száma:                       21 fő

Érvénytelen szavazólapok száma:                   0 fő

 

Richter András jelöltre leadott szavazatok száma:     16 fő

Rácz Péter jelöltre leadott szavazatok száma: 5 fő

 

Megválasztott képviselő neve (30% szavazatot elért képviselők):

 

 

 

Richter András                         

 

 

kmf.

 

…………………………………………                        …………………………………………                                   

 választási bizottság tagja                               választási bizottság tagja

 

1993. évi XCIII. törvény

A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság, a paritásos munkavédelmi testület114

70/A. §115 (1)116 A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani:

a)              munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;

 

12. Tűzvédelmi szabályzat

 

A cég külön tűzvédelmi szabályzatot nem készít, mivel külsős tűzvédelemmel foglalkozó szakcéget Cenzeál Bt-t bízta meg. Évente egyszer az összes fizikai és adminisztratív munkavállalónak oktatást tart. Erről részletes mindenre kiterjedő szó szerinti tűzvédelmi oktatási naplót vezet.

Felelős Gubacsi Imre ügyvezető.

Fizikai tűzvédelem poroltókkal biztosított, annak szabatosságáért a kihelyezett cég felelős.

 

13. Közbeszerzési szabályzat

 

1.      Bevezetés

 

OMIKRON Korlátolt Felelősségű Társaság a közbeszerzésekről szóló 2016. évi CXLIII. törvény (továbbiakban a Kbt.) 27. §-a alapján a verseny tisztasága, az eljárások átláthatósága nyilvánossága és ellenőrizhetősége biztosítása érdekében a társaság által kezdeményezett közbeszerzések részletes szabályozására az alábbi közbeszerzési szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

2.      A szabályzat célja, hatálya 

 

A társaság a Kbt. 5. § (1) e) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül, ezért közbeszerzési eljárásaiban a Kbt. hatálya alá tartozik.

2.1. Jelen Szabályzatban az ajánlatkérő meghatározza a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának rendjét, a közbeszerzési eljárásban a felelősségi rendet, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelős személyeket, illetőleg testületeket.

2.2. Ezen Szabályzat rendelkezései alkalmazandók azon közbeszerzésnek minősülő eljárásokban (továbbiakban: közbeszerzési eljárás), amelyeket a társaság, mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő) köteles lefolytatni.

2.3. A Szabályzat előírásait köteles betartani a közbeszerzési eljárásban résztvevő valamennyi személy és szervezet.

2.4. A Szabályzat személyi hatálya a társaság valamennyi dolgozójára kiterjed.

 2.5.  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan Kbt. által meghatározott árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésére és szolgáltatási koncesszióra, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt. szerinti, valamint az éves költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési értékhatárokat (Kbt. 15. §).

 

 3.      Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

 

3.1.  Az ajánlatkérő nevében eljáró személy az OMIKRON Kft. ügyvezetője (továbbiakban: Ügyvezető igazgató) vagy az általa meghatalmazott  személy: OMIKRON Kft. cégvezetője.

3.2. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve eljárásba bevont személynek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.

3.3. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, vagy az eljárás más szakaszában nem vehet részt az az érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az olyan személy vagy szervezet, akikre vonatkoznak a Kbt. 25. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok. Az eljárásba bevont személyek és szervezetek kötelesek nyilatkozni, hogy velük szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az eljárás valamennyi szakaszában az eljárás lezárásáig köteles vizsgálni, hogy az eljárásban résztvevőkre, az ajánlatkérő nevében eljáró személyekre az összeférhetetlenségre vonatkozó kizáró okok nem állnak-e fenn.

 

3.4. Az ajánlatkérő a közbeszerzésekben közbeszerzési tanácsadót vonhat be az eljárás jogszerűségének és szakszerűségének biztosítása érdekében. A Kbt. 27. § (3) bekezdése szerint meghatározott esetekben köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

 

4.      A közbeszerzési eljárás lefolytatásának általános szabályai

 

4.1. Az Ügyvezető igazgató vagy általa megbízott cégvezető – a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyek bevonásával – elvégezteti a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat. Ezen alább részletezett feladatokat – a döntést igénylő esetek kivételével – más, megfelelő szakértelemmel rendelkező személyre átruházhatja.

4.2. A Bíráló Bizottság feladata elvégezni a bírálattal kapcsolatos feladatokat.

4.3. A Bíráló Bizottság előkészíti az eljárást megindító vagy meghirdető ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetét, és az eljárás végén döntési javaslatot tesz a nyertes személyére a döntéshozónak.

4.4.  A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az  ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.

4.5. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.

4.6. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a joggal való visszaélés tilalma követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.

 

4.7. Az ajánlatkérő köteles a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartani.

 

5.      A közbeszerzési eljárás előkészítése

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése körében el kell végezni a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így különösen az alábbiakat:

5.1. Az Ügyvezető igazgató vagy Cégvezető koordinálja az eljárás előkészítését, ezen belül elkészítteti és összeállíttatja:

    a becsült érték meghatározása céljából végzett vizsgálat eredményének dokumentálását,

    a közbeszerzési műszaki leírást,

    az alkalmasság, alkalmatlanság szempontjait, a kizárási okokat,

 

    a bírálati szempontokat,

    az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint kitölteti az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját

    a megkötendő szerződés tervezetét,

    a hirdetmény elkészítéséhez szükséges egyéb adatokat, továbbá

    dönt az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás végleges szövegéről,

    megteszi az eljárás előkészítéséhez tartozó egyéb cselekményeket,

    gondoskodik a Kbt. 27. § (3) bekezdés előírásai szerinti esetekben a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásáról

    gondoskodik a hirdetmények megjelentetéséről.

 

5.2. Az eljárásba bevont közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy (külső közbeszerzési szakértő) – közbeszerzés szakmai szempontból 

    közreműködik az alkalmasság, alkalmatlanság szempontjainak kidolgozásában és a kizáró okok előírásában

    elkészíti az eljárásban részt vevők összeférhetetlenségi nyilatkozatait,

    összeállítja az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét,

 

    a Bíráló Bizottság által előkészített tervezet alapján elkészíti az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás vagy a közvetlen részételi felhívás szövegét.

 

6.      A közbeszerzési eljárás lefolytatása

 

6.1. Az ajánlattételi szakasz:

6.1.1. Az Ügyvezető igazgató vagy Cégvezető koordinálja az ajánlattételi és részvételi szakasz eljárási cselekményeit, ezen belül

    szükség esetén dönt a határidő hosszabbításról, az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás, módosításról,

    biztosítja a közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre állását,

    gondoskodik a kiegészítő kérdésekre a válasz megadásáról.

6.1.2. Az eljárásba bevont közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy (közbeszerzési szakértő) feladatai az ajánlattételi szakaszban: Az ajánlatkérővel, mint Megbízóval kötött szerződésben foglalt közbeszerzési feladatok ellátása, ami magába foglalhatja elsősorban:

    a Bíráló Bizottság által előkészített tervezet alapján az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás, közvetlen részvételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok elkészítése, vagy véleményezése, egyeztetése a Bíráló Bizottság kijelölt tagjával,

    közbeszerzési és közbeszerzés jogi kérdésekben a kiegészítő tájékoztatás megadása,

    részvétel az ajánlatok bontásán, a bontási jegyzőkönyv elkészítése

 

6.2. A bírálati szakasz:

6.2.1. A Bíráló Bizottság feladata a bírálati szakaszban

    az ajánlatok vizsgálata alkalmasság, alkalmatlanság, érvényesség, érvénytelenség szakmai előírásoknak való megfelelősség szempontjából,

    az ajánlatokról írásbeli szakvélemény adása,

    az ajánlatok bírálati szempontból történő értékelése,

    döntési javaslat készítése a nyertes személyére, vagy az eljárás eredménytelenségére.

6.2.2. Az eljárásba bevont közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy (közbeszerzési szakértő) feladata a bírálati szakaszban: Az ajánlatkérővel, mint Megbízóval kötött szerződésben foglalt közbeszerzési feladatok ellátása, ami magába foglalhatja elsősorban:

    megvizsgálja az ajánlatokat és megállapítja azok hiányosságait, előkészíti a hiánypótlási felhívást,

    elkészíti a jogi formai megfelelőségről a szakvéleményt, a szakmai vélemény figyelembevétele után a Bíráló Bizottság javaslata és a döntéshozó záradékba foglalt döntése alapján elkészíti az Összegzést,

    előkészíti a Bíráló Bizottság döntéseit tartalmazó határozati javaslatokat,

    előkészíti a Bíráló Bizottság döntéseit.

6.2.3. Az Ügyvezető igazgató vagy Cégvezető

    meghozza a döntést a Bíráló Bizottság előterjesztése alapján,

    megköti a nyertes ajánlattevővel a szerződést.

 

7.      A Bíráló Bizottság eljárásának szabályai

 

7.1. A Bíráló Bizottság feladata az, hogy a közbeszerzési eljárásokban a szakmai szempontok és a Kbt. alapelvei és szabályai maradéktalanul érvényesüljenek. A Bíráló Bizottság tagjai szakmailag megalapozott munkájukkal elősegítik azt, hogy az ajánlatkérő döntéseinek meghozatalához minden információ rendelkezésre álljon és azt, hogy az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan a legmegfelelőbb döntést hozza meg.

7.2. A Bíráló Bizottság minimum 3 tagból áll, elnökét és tagjait az Ügyvezető igazgató nevezi ki.

7.3. A Bíráló Bizottság tagjainak száma az eljárás és a beszerzés tárgyának bonyolultságára, összetettségére tekintettel több is lehet.

7.4. A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az eljárásban nyertes ajánlattevő személyére, az eljárás eredménytelenségére, az egyes ajánlatok érvénytelenségére, de közbeszerzési eljárás eredményét illetően döntést nem hozhat.

7.5. A Bíráló Bizottság ülése határozatképes, ha azon háromfős Bizottság esetében valamennyi tag jelen van. Háromnál több főből álló Bizottság esetén tagjainak több mint fele jelen van.

7.6. A Bíráló Bizottság valamennyi eljárási cselekményről jegyzőkönyvet köteles készíteni, melynek részét képezi a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

 

7.7. A jegyzőkönyv tartalmazza:

    a jegyzőkönyv felvételének helyét, időpontját (év, hó, nap, óra, perc), tárgyát,

    jelenlévők felsorolását,

    bírálat esetén a Bíráló Bizottság tagjainak bírálati lapjait a jegyzőkönyvhöz csatolni kell,

    az elhangzottakat, észrevételeket, kérdéseket,

    az írásos szakvéleményt

    a Bíráló Bizottság határozott és egyértelmű javaslatát,

    a jegyzőkönyv lezárásának időpontját (óra, perc).

A Bíráló Bizottság jegyzőkönyvét valamennyi jelenlévő tag köteles aláírásával ellátni.

7.8. A Bíráló Bizottság határozatát egyszerű többséggel hozza, a vélemények megoszlása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a határozattól eltérő véleményt képviselő bizottsági tagok nevét, véleményüket és az eltérés indokát. A szavazástól tartózkodni nem lehet.

 

7.9. Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést hozó személy nem lehet a bíráló bizottság tagja.

 

8.      A közbeszerzési eljárás dokumentálása

 

8.1. A közbeszerzési eljárás valamennyi cselekményét, intézkedését az ezekről készült feljegyzések, jegyzőkönyvek, levelek iktatásával, sorrendben történő lefűzésével dokumentálni kell.

8.2. Az eljárásba bevont közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy köteles a dokumentálásról gondoskodni, a közbeszerzési eljárás lefolytatása alatt a dokumentumokat köteles lefűzni, a közbeszerzési eljárás befejezését követően köteles az eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentumot irattározásra átadni az Ügyvezető igazgató vagy Cégtulajdonos által ezzel a feladattal megbízott munkatársnak.

8.3. A közbeszerzési eljárások iratanyagát a közbeszerzési eljárás lezárulásától illetve a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.

 A pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés ettől eltérő, hosszabb időtartamú megőrzést is ír elő, úgy ezen időtartam alatt kell a közbeszerzési dokumentációt megőrizni.

8.4. Az ajánlatkérő a lefolytatott eljárásokról a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles éves statisztikai összegezést készíteni és azt megküldeni a Közbeszerzések Tanácsa részére.

 

 

9.      A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések módosítása és teljesítése

  

9.1. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések csak a Kbt. által meghatározott esetben módosíthatók.

 

9.2. Az Ügyvezető igazgató vagy Cégvezető köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról tájékoztatót készíttetni és azt hirdetmény útján közzétenni a Kbt-ben előírt határidőn belül.

 

 

10. A közbeszerzési eljárásban részt vevők felelőssége

 

       10.1. A Bíráló Bizottság elnöke felel:

    a Bíráló Bizottság munkájának irányításáért,

    a Bíráló Bizottság üléseinek szabályszerű lefolytatásáért,

    a jegyzőkönyvek megfelelő, határidőben történő elkészítéséért,

    a döntési javaslatok szakszerűségéért, megalapozottságáért,

    a nyertes személyéről vagy az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntési javaslat meghozataláért,

    a Bíráló Bizottság jelen Szabályzatban megállapított feladatainak pontos és maradéktalan teljesítéséért.

         10.2.  A Bíráló Bizottság tagjai felelnek azért, hogy

    a Bíráló Bizottság ezen Szabályzatban meghatározott feladatait határidőben, pontosan és megfelelő szakmai színvonalon végezze,

    a Bíráló Bizottság ülésein pontosan, felkészülten jelenjenek meg, aktív közreműködésükkel segítsék az adott bizottság munkáját,

    az ajánlatok értékelése során szakmai megalapozottsággal készítsék el javaslatukat,

    az ajánlatok indokolással ellátott értékelésére vonatkozó bírálati lapokat elkészítsék és késedelem nélkül adják át a Bíráló Bizottság elnökének.

 

 

         10.3. Az eljárásba bevont közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyek felelnek:

    a jogszabályok és különösen a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásban,

    a szakterületére vonatkozó határidők betartatásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért,

    amennyiben azt tapasztalja, hogy a Kbt. szabályaival, jogszabállyal vagy a szakértői véleménnyel ellentétes javaslatot kíván hozni a Bíráló Bizottság, úgy erre köteles a Bizottság figyelmét írásban felhívni.

            10.4. Az Ügyvezető igazgató vagy Cégvezető felel

    a Szabályzat betartásáért,

    az eljárás törvényességéért,

    a döntés meghozataláért és

 

Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2016. évi CXLIII. Törvény, a Kbt. valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos kormányrendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni. A  Szabályzatot a mindenkori hatályos Kbt. módosításai figyelembe vételével aktualizálni szükséges. Ezen tevékenységért az Ügyvezető igazgató vagy a Cégvezető felelős.

 

Jelen szabályzat hatályba lépésének napján a 2016. január 01-től hatályos .

Kecskemét-Hetényegyháza, 2016. január 1.

 

 

                                                     Gubacsi Imre                                 Gubacsi Szilvia                     

                                                     Ügyvezető igazgató                             Cégvezető


 

 Mellékletek:

 

1. számú melléklet.: Bíráló Bizottság kijelölése

2. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat minta

3. számú melléklet: Bíráló Bizottsági elnök/tag bírálati lapja

4. számú melléklet: Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv

 

1.számú melléklet: A Bíráló Bizottság kijelölése

 

 

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE

 
1.      A közbeszerzés tárgya:

2.      A közbeszerzési eljárás elbírálására kijelölt Bíráló Bizottság:Elnöke:Tagjai:

 

 Kecskemét-Hetényegyháza, 201. ……………….-n.

 

 

 

                                                                                                              Gubacsi Imre

                                                                                                            Ügyvezető Igazgató

 

 A Bíráló Bizottsági Elnök /tag

 

 

Egyetértek a kijelöléssel és azt elfogadom

 

 

 Kecskemét-Hetényegyháza , 201. ……………….-n.

 

 2. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat minta

 

 

NYILATKOZAT

 

 

Alulírott, ......................................................…………… (név) ……………….. (szül. év, hó, nap) .....................................................……………………….. (anyja neve) .........................................................…………………………………… (szervezet, beosztás), mint az OMIKRON Kft...”…………………………………." tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában ……………..….. közreműködő személy, a vonatkozó titokvédelmi szabályokat és a közbeszerzésekről szóló, az 2016. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 25.§-ban meghatározott kizáró okokat megismertem és az alábbi nyilatkozatot teszem:

 

1.      Személyemmel kapcsolatban a Kbt-ben meghatározott kizáró okok jelenleg nem állnak fenn.

2.      Amennyiben az 1. pont szerinti bármilyen kizáró ok személyemmel kapcsolatban a közbeszerzési eljárás ideje alatt felmerül, arról a Bíráló Bizottság elnökét (elnök esetében: az Ügyvezető igazgatót vagy Cégvezetőt) haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró ok megléte esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

3.      Az eljárás során kapott információkat bizalmasan kezelem és megőrzöm, amennyiben azok jellege ezt megkívánja.

4.      Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bíráló Bizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok fennáll, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve ezek lehetősége felmerül, erről a Bíráló Bizottság elnökét (elnök esetében: az Ügyvezető igazgatót vagy Cégvezetőt) haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

 

 

 

 Kecskemét-Hetényegyháza, ………......................... "    "-n.

 

 

 

                                                                        ………………………………………..

                                                                                    (nyilatkozattevő elnök/tag)

 

 

 

3. számú melléklet: Bíráló Bizottsági elnök/tag bírálati lapja

 

 

 

 Időpont:                                             óra

 

  Helyszín: OMIKRON Kereskedelmi,Gyártó-,Javító és Szolgáltató Kft.

 

 Székhelye: 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Hetényvezér u.7-9

 

 

 Tárgy:         „………………………………………………………………………..” tárgyában a …..……..

 

 ……………………………………………………közbeszerzési eljárásra beadott ajánlatok értékelése

 

             Bíráló Bizottsági tag:   (név:)  ………………………………………………….                   

 

(anyja neve:)…………………………………………(lakcím:)……………………………………………….

 

 

             I.) Ajánlattevő                   elért pont szám:

 

     Az ajánlat indokolással alátámasztott értékelése:

 

 

 

II.) Ajánlattevő                    elért pont szám:

 

      Az ajánlat indokolással alátámasztott értékelése:

 

 

 

III.) Ajánlattevő                     elért pont szám:

 

     Az ajánlat indokolással alátámasztott értékelése:

 

 Kecskemét- Hetényegyháza,201………………………-n          

 

                                                                                              

                                                                                                ……………………………….

Bíráló Bizottsági elnök/tag

 

 4. számú melléklet: Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv

 

Jegyzőkönyv bíráló bizottsági üléséről

 

Időpont:         ……………………………………………………………………….                                                    

Helyszín:     OMIKRON Kereskedelmi,Gyártó-,Javító és Szolgáltató Kft.    

                  Székhelye:6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Hetény vezér u.7-9

 

 

Tárgy:,………………………………………………………………………………..   

.

Jelenlévők:

              …………………………………………        bíráló bizottság elnöke

              …………………………………………,       bíráló bizottság tagja

              ………………………………………….,      bíráló bizottság tagja

 

1.)    A bíráló bizottság elnöke köszönti a bizottság tagjait. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bíráló bizottság feladata a beérkezett ajánlat írásbeli véleményezése, és javaslattétel a döntéshozónak a jogi, formai valamint szakmai érvényességre vonatkozó döntés meghozatalára.

 

………………………………………………………………………………………………

 

2.)    Ezt követően a bíráló bizottság elnöke ismerteti a közbeszerzési tanácsadó által elkészített jogi és formai értékelést (írásos szakvéleményt).

       

………………………………………………………………………………………………

 

3.)    A bíráló bizottsági tagok által elkészített bírálati lapok, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

4.)    A bíráló bizottság döntési javaslata:  nyertes : ………………………………………………………

 

Ezt követően a bíráló bizottság elnöke megköszöni a bizottság munkáját és az ülést ……….. órakor bezárja.

 

Kmf.

 

 

14. Javadalmazási juttatási szabályzat

 

Mindenkori kormány által a központi költségvetésben meghatározott minimálbér és a végzettséghez kapcsolódó garantált bérminimum figyelembe vételével havi fix munkabér kerül kifizetésre. A kormány által meghatározott rendeletbe foglalt juttatások a cég adott évre vonatkoztatott gazdasági mutatóinak figyelembe vételével, mérlegelésre kerül – hogy mi adható.

 

15.Önköltség számítási szabályzat

A saját termelésű eszközöket, készleteket előállítási költségen, illetve közvetlen önköltségen kell értékelni és kimutatni. Az önköltség kiszámítása, az árvetés és az utókalkuláció szerinti önköltségadatok összehasonlító elemzése a hatékonyságjavítás és jövedelmezőségnövelés egyik fontos eszköze.

 

 

 

Kövessen minket a Facebook-on!

Kapcsolat

OMIKRON KFT.
6044 Kecskemét-Hetényegyháza
Hetényvezér u. 7-9
Tel: 06 76 509-150
Tel/fax: 06-76-473-200

Időjárás jelentés

Kecskemét Lakitelek Tiszakécske
-i szél
0 km/h
°C
Cégünkről / Galéria / Videó / Letöltések / Elérhetőség / Ügyfélszolgálat / GYIK / Impresszum / Fizetési és szállítási feltételek / Jogi nyilatkozat
© 2015 Omikron Kft. Minden jog fenntartva.
Készítette: Develmedia
OK

Hogy jobb élményt nyújthassunk, sütiket (cookie-kat) használunk. További információ